Lloc de treball de la subescala de Secretaria- Intervenció de l’agrupació de municipis de la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola

Anunci de Convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, el lloc de treball de la subescala secretaria- intervenció de l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, de l’agrupació de municipis de la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola.

Més informació: Lloc de treball de la subescala de Secretaria- Intervenció de l’agrupació de municipis de la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola