Lloc de treball de la subescala de Secretaria- Intervenció a de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet

Convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, el lloc de treball de la subescala secretaria-intervenció de l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet.

Més informació: Lloc de treball de la subescala de Secretaria- Intervenció a de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet