test

Jornada de responsabilitat comptable dels habilitats nacionals

El CSITAL de Barcelona organitza el dijous dia 11 de juliol de 2024 aquesta jornada en format presencial al Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona o en format online per la plataforma Zoom.

OBJECTIUS

  • Comprendre els conceptes fonamentals de la responsabilitat comptable.
  • Identificar i analitzar diferents supòsits específics de responsabilitat comptable.

DOCUMENTACIÓ

Es facilitaran les ponències, que contemplaran les principals referències normatives, legislatives i jurisprudencials i/o doctrinals de cada matèria.

PERSONES DESTINATÀRIES

Personal funcionari que exerceix el càrrec d’intervenció i/o tresoreria a les corporacions locals, economistes, tècnics  i personal dels ens locals o càrrecs electes interessats en la matèria.

LLOC

Formar mixt: Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / Online Plataforma Zoom.

  [PDF PROGRAMA] CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ