test

Jornada de Contractes de Concessió

El CSITAL de Barcelona organitza el dimecres dia 19 de juny de 2024 aquesta jornada en format presencial al Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona o en format online per la plataforma Zoom.

OBJECTIUS

  • Analitzar exhaustivament el marc legal i el règim jurídic dels contractes típics de concessió d’obres, amb estudi de la doctrina i jurisprudència més significativa de la matèria.
  • Abordar el marc legal i el règim jurídic de les concessions demanials, i la seva eventual relació amb contractes administratius típics de concessió de serveis.
  • Aprofundir exhaustivament el marc legal i el règim jurídic dels contractes típics de concessió de serveis, amb estudi de la doctrina i jurisprudència més significativa de la matèria.

DOCUMENTACIÓ

Es facilitaran les ponències, que contemplaran les principals referències normatives, legislatives i jurisprudencials i/o doctrinals de cada matèria.

PERSONES DESTINATÀRIES

Personal funcionari que exerceix el càrrec de secretaria a les corporacions locals i personal dels ens locals o càrrecs electes interessats en la matèria.

LLOC

Formar mixt: Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / Online Plataforma Zoom.

[PDF] CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ