Entitat Enllaç
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció http://www.accid.org
Associació Catalana de Municipis http://www.acm.cat
Banco de Datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública http://buscadorcdi.minhap.gob.es
CIS - Centro de Investigaciones Sociológicas http://www.cis.es
Federació Municipis de Catalunya http://www.fmc.cat
Oficina Virtual Coordinación Financiera con Entidades Locales http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació