Entitat Enllaç
BOE - Butlletí Oficial de l'Estat http://www.boe.es/diario_boe/
BOP - Butlletí Oficial de la Província de Barcelona https://bop.diba.cat
BOP - Butlletí Oficial de la Província de Lleida https://bop.diputaciolleida.cat/
BOP- Butlletí Oficial de la Província de Tarragona https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/
DOCE - Diari Oficial de la Comunitat Europea http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
DOGC - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya http://dogc.gencat.cat/ca

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació