Entitat Enllaç
Comissió Jurídica Assessora http://cja.gencat.cat/ca
Diputació de Barcelona http://www.diba.cat
Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/
Diputació de Lleida http://www.diputaciolleida.cat
Diputació de Tarragona https://esam.diputaciodetarragona.cat
Escola d'Administració Pública de Catalunya http://eapc.gencat.cat/ca/inici/
Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat
Oficina antifrau de Catalunya http://www.antifrau.cat
Parlament de Catalunya https://www.parlament.cat/
Portal Jurídic Generalitat de Catalunya http://portaljuridic.gencat.cat/ca
Sindicatura de comptes http://www.sindicatura.cat

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació