El dia 11 de març de 2022 es va celebrar al Gran Hotel Havana Barcelona la sessió ordinària de l'assemblea del CSITAL Barcelona. 
 
Com en sessions anteriors, l'assistència de col.legiats i col.legiades va ser tot un èxit.
 
A la sessió ordinària es van aprovar per assentiment totes les propostes d'acord presentades per la junta de govern, i en concret: 
 
- Es van aprovar els comptes anuals de l'exercici 2021, que verifiquen la continuïtat de la correcta gestió econòmica del CSITAL Catalunya, amb resultats positius.
 
- Es va aprovar la memòria de gestió de l'any 2021 que recull l'activitat durant l'any 2021 de la junta de govern. . 
 
- Es va aprovar el pressupost per a l'exercici 2022, mantenint unes magnituds econòmiques molt similars a les de l'exercici 2021.
 
En la mateixa sessió es van lliurar distincions al senyor Santiago González, qui es va jubilar com a vicesecretari de l'Ajuntament de Sant Fruitos de Bages i al senyor Josep Vila, qui es va jubilar com ca cap d'unitat de l'ORGT al Bages-Berguedà. 

 
Veure Fotos

 
Junta de Govern CSITAL Barcelona

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació