Tractament de les dades cursos de formació Rev20200924

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: COL.LEGI D'SECRETARIS, Interventors I TRESORERS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE BARCELONA; Finalitat: Gestionar els assistents a la formació i enviar invitacions i / o comunicacions comercials; Legitimació: Execució d'un contracte, interès legítim de l'Responsable; Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària, entitats financeres; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir adreçant-se a informacio@csital.org o C / Girona 48 Entresòl. 08009 BARCELONA; Procedència: El propi interessat; Informació addicional: http://csital.org/actualitat/2020-07-17-politica-privadesa.

Clàusula per a incloure en qualsevol format que es formalitzi l'alta d'un alumne. Sí necessita consentiment

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades?

COL.LEGI D'SECRETARIS, Interventors I TRESORERS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE BARCELONA.
Q0866007H.
C / GIRONA 48 entresòl - 08009 - BARCELONA.
932.655.161.
informacio@csital.org.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En COL.LEGI D'SECRETARIS, Interventors I TRESORERS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE BARCELONA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestió administrativa, comptable i fiscal dels assistents a la formació, així com enviar comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats i gestió d'alumnes.

• Interès legítim de l'Responsable: Enviament de comunicacions comercials.

5. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).

• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL.LEGI D'SECRETARIS, Interventors I TRESORERS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE BARCELONA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, COL.LEGI D'SECRETARIS, Interventors I TRESORERS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE BARCELONA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a informacio@csital.org o C / Girona 48 Entresòl. 08009 BARCELONA.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en COL.LEGI D'SECRETARIS, Interventors I TRESORERS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE BARCELONA procedeixen de: El propi interessat.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació