lgo Csital Catalunya

El Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya. Obert el termini d’informació pública l del 18 de julioli fins el dia 8 d’agost,

Podeu trobar més informació al següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7666/1687481.pdf

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació