Terminis

Ja teniu disponible a l'oficina virtual de coordinació financera:

Resum de la informació a enviar durant el mes de juliol en relació al 2n trimestre de 2018:

· Execució del pressupost 2018: fins el 31 de juliol a les 24:00h

· PMP: fins el 31 de juliol a les 24:00h.

· Informe de morositat Llei 15/2010: fins el 31 de juliol a les 24:00h.

· Pla d’ajust-seguiment: fins el 31 de juliol a les 24:00h

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació