Entitat Enllaç
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció http://www.accid.org
Associació Catalana de Municipis http://www.acm.cat
Banco de Datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública http://buscadorcdi.minhap.gob.es
BOE - Butlletí Oficial de l'Estat http://www.boe.es/diario_boe/
BOE. Butlletí Oficial de l'Estat http://www.boe.es/diario_boe/
BOP - Butlletí Oficial de la Província de Barcelona https://bop.diba.cat
BOP - Butlletí Oficial de la Província de Lleida https://bop.diputaciolleida.cat/
BOP- Butlletí Oficial de la Província de Tarragona https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/
Cercador de l'Administració de Justícia http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/inici/
Cercador Toda La Ley http://www.todalaley.com
CIS - Centro de Investigaciones Sociológicas http://www.cis.es
Col·legi d'Advocats de Barcelona http://www.icab.es
Col·legi d'Economistes de Catalunya http://www.coleconomistes.com
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya https://www.auditorscensors.com
Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya http://gestors.cat/ca/
Comissió Jurídica Assessora http://cja.gencat.cat/ca
Consejo COSITAL http://www.cosital.es
Consell d'Advocats de Catalunya http://www.cicac.cat
Consell de Col·legis de Catalunya http://consell.csital.cat
CSITAL Girona http://csitalgirona.com/
CSITAL Lleida http://www.csitallleida.cat
CSITAL Tarragona http://www.cosital.altanet.org
Diputació de Barcelona http://www.diba.cat
Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/
Diputació de Lleida http://www.diputaciolleida.cat
Diputació de Tarragona https://esam.diputaciodetarragona.cat
DOCE - Diari Oficial de la Comunitat Europea http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
DOGC - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya http://dogc.gencat.cat/ca
Editorial Aranzadi https://www.thomsonreuters.es/es.html
Escola d'Administració Pública de Catalunya http://eapc.gencat.cat/ca/inici/
Escola nadional d'administració francesa. http://www.ena.fr
Escola Superior de l'administració pública local italiana. http://www.sspal.it
Federació Municipis de Catalunya http://www.fmc.cat
Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat
Institut Estadística de Catalunya http://www.idescat.es/
La Llei Digital 360 http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
La Moncloa http://www.lamoncloa.gob.es/
Ministerio de Economía, Indústria y Competitividad http://www.mineco.gob.es
Ministerio de la Presidència y Administraciones Territoriales http://www.mpr.gob.es/
Notícies Jurídiques http://noticias.juridicas.com
Oficina antifrau de Catalunya http://www.antifrau.cat
Oficina Virtual Coordinación Financiera con Entidades Locales http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx
Parlament de Catalunya https://www.parlament.cat/
Portal de administración electrónica http://administracion.gob.es
Portal de Transparencia del Gobierno de España http://transparencia.gob.es
Portal Jurídic Generalitat de Catalunya http://portaljuridic.gencat.cat/ca
RIADEL - xarxa d'investigació i Acció per al desenvolupament local de sud amèrica http://www.riadel.cl
SEAT - Secretaria de Estado para las Administraciones Territoriales http://www.seat.mpr.gob.es
SEFP - Secretaría de Estado de la Función Pública http://www.sefp.minhafp.gob.es
Sindicatura de comptes http://www.sindicatura.cat
Tribunal de Cuentas http://www.tcu.es
UDITE - UNION DES DIRIGEANTS TERRITORIAUX DE L'EUROPE http://www.udite.org
vLEX - Informació Jurídica https://vlex.es

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació