Elevació definitiva de la llista d’admesos i exclosos del procés de selecció de Coordinador/a General del CSITAL Barcelona

En data 1 de novembre de 2023 es va dictar resolució d’aquesta Presidència per la qual es va aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos la qual va ser degudament publicada a la pàgina web del CSITAL Barcelona sense que s’hagin formulat cap al·legació ni reclamació, havent-se presentat únicament 2 aspirants. En la mateixa resolució es van nomenar els membres de la comissió de valoració i d’acord amb les bases manca el nomenament dels membres de la comissió de selecció.

Més informació: Consulta el PDF