Curs d’expert en pràctica urbanística a Catalunya

PREINSCRIPCIÓ

EL CURS ES REALITZARÀ SI S’ASSOLEIXEN UN MÍNIM DE 25 ALUMNES

EN CAS DE REALIZAR-SE, US ENVIAREM EL FORMULARI PER A LA INSCRIPCIÓ A TOTES LES PERSONES PREINSCRITES

La centralització dels processos de selecció de l’habilitació nacional a España ha portat aparellada la modificació dels temaris d’accés a les diferents subescales, en el sentit d’eliminar, de l’àmbit objectiu d’estudi, totes aquelles normatives autonòmiques que desplacen a la normativa estatal. Així, els habilitats de les darreres promocions que exerceixen les seves funcions a Catalunya, posen de manifest la necessitat de complementar la formació impartida en el curs selectiu amb formacions especifiques d’aquelles normatives d’aplicació directa a Catalunya, en àmbits amb tant de pes com són el patrimoni, la transparència, la gestió de serveis públics, la funció pública o l’urbanisme.

Davant aquest escenari i, a fi de donar una primera resposta a la demanda rebuda, el CSITAL Barcelona, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, presenten la següent formació:

CURS D’EXPERT EN PRÀCTICA URBANÍSTICA A CATALUNYA 

OBJECTIUS:

 • Sistematitzar l’estudi del dret urbanístic a Catalunya a través del coneixement, la interpretació i l’aplicació de la normativa autonòmica.

 • Formar mitjançant l’estudi de casos pràctics.

 • Proporcionar eines per facilitar l’exercici de les funcions dels FHN en l’àmbit urbanístic.

 • Crear un grup/comunitat d’habilitats amb interès en la matèria.

DESTINATARIS:

Principalment habilitats nacionals. Personal dels ens locals i llicenciats en Dret

DATA LÍMIT PER LA PREINSCRIPCIÓ:
12 de setembre del 2023

CALENDARI: 

Del 23 de gener al 30 d’abril de 2024

HORARI: 

23 de gener: de 10:00 a 13:00 hores.

30 d’abril: de 10:00 a 14:00 hores

La resta de dies de 9:30 a 13:00 hores.

PROGRAMA:

 • Conferència inaugural

  • 23 de gener (sessió presencial – seu CSITAL BCN)

 • Bloc I – Planejament Urbanístic

Docent: Ignacio Río Santos – Secretari General de l’Ajuntament de Vilaseca.

 • 30 de gener

 • 6 de febrer

 • 13 de febrer

 • Bloc II – Gestió Urbanística

Docent: Joan Anton Font i Monclús – Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona.

 • 20 de febrer

 • 27 de febrer

 • 5 de març

 • Bloc III – Intervenció en l’edificació i ús del sòl i el subsòl i protecció de la legalitat urbanística

Docent: Alfred Lacasa Tribó – Secretari General de l’Ajuntament de Blanes.

 • 12 de març

 • 19 de març

 • 9 d’abril

 • Bloc IV – Habitatge

Docent: Judith Gifreu Font – professora titular de dret administratiu i directora, Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, UAB.

 • 16 d’abril

 • Avaluació – exercicis pràctics

 • 30 d’abril (presencial – seu CSITAL BCN)

METODOLOGIA:

Format telemàtic. (De les 12 sessions 2 seran presencials)

La formació es planteja en un nivell avançat, vist el perfil professional dels destinataris.

Es prioritzarà el coneixement des del punt de vista de la pràctica professional.

LLOC: 

Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona (CSITAL)

C/ Girona, 48 entresol

08009 – Barcelona

PLACES:

25

HORES LECTIVES:

42,5 hores

CRÈDITS:

8 crèdits ECTS

MATRÍCULA:

700,00 euros

CERTIFICAT: 

S’expedirà un títol d’expert en dret urbanístic de la UAB a tot l’alumnat que assisteixi al 80% de les sessions i superi l’avaluació establerta. (Homologació als efectes del còmput de mèrit dels FHN.

Si estàs interessat a inscriur’t clica AQUÍ