test

Curs d’expert en pràctica urbanística a Catalunya (2ª Edició)

CURS D’EXPERT EN PRÀCTICA URBANÍSTICA A CATALUNYA 

OBJECTIUS:

 • Sistematitzar l’estudi del dret urbanístic a Catalunya a través del coneixement, la interpretació i l’aplicació de la normativa autonòmica.
 • Formar mitjançant l’estudi de casos pràctics.
 • Proporcionar eines per facilitar l’exercici de les funcions dels FHN en l’àmbit urbanístic. 
 • Crear un grup/comunitat d’habilitats amb interès en la matèria.

DESTINATARIS:

Principalment habilitats nacionals. Personal dels ens locals i llicenciats en Dret.

DATA LÍMIT PER LA PREINSCRIPCIÓ:
22 de febrer del 2024

CALENDARI: 

Del 12 de març al 18 de juny de 2024


PROGRAMA

 • 12 de març – Sessió presencial – Seu CSITAL BCN

09:00 – Presentació institucional de la segona edició del curs – Carme Torres Morales, Presidenta de CSITAL Barcelona.

09:10 – Presentació acadèmica de la segona edició del curs – Judith Gifreu Font, Directora del Curs.

09:20 – Breu pausa.

09:30/09:35 – Planejament Urbanístic 1 – Ignacio Río Santos

12:30 – Pausa Brunch.

13:00 a 14:30 – Ponència inaugural del curs – Diego Gómez Fernández: “La acción pública en urbanismo”.

 • 19 de març – Planejament urbanístic 2 –  Sessió telemàtica

10:30 a 14:30 – Ignacio Río Santos

 • 9 d’abril – Planejament urbanístic 3 – Sessió telemàtica

10:30 a 14:30 – Ignacio Río Santos

 • 16 d’abril – Gestió urbanística 1 – Sessió telemàtica

09:30 a 13:30 – Joan Anton Font Montclús

 • 7 de maig – Gestió urbanística 2 – Sessió telemàtica

09:30 a 13:30 – Joan Anton Font Montclús

 • 14 de maig – Gestió urbanística 3 – Sessió presencial – Seu CSITAL BCN

09:30 a 13:30 – Joan Anton Font Montclús

 • 21 de maig – Intervenció en l’edificació i ús del sòl i el subsòl i protecció de la legalitat urbanística 1 – Sessió telemàtica

09:30 a 13:30 – Alfred Lacasa Tribó

 • 28 de maig – Intervenció en l’edificació i ús del sòl i el subsòl i protecció de la legalitat urbanística 2 – Sessió telemàtica

09:30 a 13:30 – Alfred Lacasa Tribó

 • 4 de juny – Intervenció en l’edificació i ús del sòl i el subsòl i protecció de la legalitat urbanística 3 – Sessió telemàtica

09:30 a 13:30 – Alfred Lacasa Tribó

 • 11 de juny – Habitatge 1 – Sessió telemàtica

09:30 a 13:30 – Judith Gifreu Font

 • 18 de juny – Avaluació – Sessió presencial – Seu CSITAL BCN

 

METODOLOGIA:
Format híbrid. (De les 11 sessions 3 seran presencials)
La formació es planteja en un nivell avançat, vist el perfil professional dels destinataris. 
Es prioritzarà el coneixement des del punt de vista de la pràctica professional. 

LLOC: 
Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona (CSITAL)
C/ Girona, 48 entresol
08009 – Barcelona

PLACES:
25

HORES LECTIVES:
42,5 hores

CRÈDITS:
7 crèdits ECTS

MATRÍCULA:
700,00 euros 

CERTIFICAT: 
S’expedirà un títol d’expert en dret urbanístic de la UAB a tot l’alumnat que assisteixi al 90% de les sessions i superi l’avaluació establerta. (Homologació als efectes del còmput de mèrit dels FHN).

             FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AQUÍ