Convocatòries del concurs ordinari de Catalunya de l’any 2023 per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals

RESOLUCIÓ PRE/3194/2023, de 18 de setembre, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya de l’any 2023 per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Convocatoria GenCat