test

Control permanent i auditoria pública local

CONTROL PERMANENT I AUDITORIA PÚBLICA LOCAL

21 de març, 18 d’abril i 23 de maig

JORNADA NORMES D’AUDITORIA APLICABLES AL SECTOR PÚBLIC LOCAL

El CSITAL de Barcelona organitza el dijous dia 21 de març de 2024 aquesta jornada.

OBJECTIU

  • A la primera part de la sessió s’enquadrarà el règim de control financer en l’àmbit de les entitats locals, de control permanent i auditoria pública, en la seva triple modalitat d’auditoria de comptes, auditoria de compliment i auditoria operativa i de les normes aplicables.

Normes internacionals d’auditoria adaptades al sector públic (NIA-ES-SP). Per a les auditories de comptes.

Normes d’auditoria del sector públic (IGAE). Aquestes Normes d’Auditoria del Sector Públic, actualment, només s’apliquen a les auditories de legalitat i operatives.

  • A la segona part de la sessió s’explicaran les Normes Internacionals d’Auditoria Pública (ISSAI-ES) adaptades pel Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern Autonòmics (OCEX) per a la seva aplicació al nostre país i les Guies pràctiques de fiscalització (GPF-OCEX) aprovades pels OCEX, per aprofundir en la GPF-OCEX 4320: Guia sobre la importància relativa a les fiscalitzacions de compliment de la legalitat. Referència: ISSAI-ES 400 i GPF-OCEX 4001-

Documentació: Es facilitaran les ponències, que contemplaran les principals referències normatives, legislatives i jurisprudencials i/o doctrinals de cada matèria.

PERSONES DESTINATÀRIES

Personal funcionari que exerceix els càrrecs d’intervenció i tresoreria a les corporacions locals i personal que ocupa llocs de treball relacionats amb la gestió econòmica.

FORMAT ONLINE

  • Plataforma Zoom.

INSCRIPCIONS

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu al nostre web confirmant l’assistència online.

QUOTA INSCRIPCIONS

PER FÒRUMS LOCALS, o bé PAGAMENT TARIFA INDIVIDUAL – 150 euros col·legiats i col·legiades, 190 euros no col·legiats i no col·legiades, mitjançant transferència al compte: ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada) (ref. ingrés Jornada AUD i nom i cognom de la persona assistent).

TANCAMENT D’INSCRIPCIONS

  • Dilluns 18 de març de 2024 a les 18:00h

Les persones inscrites podran formular, amb antelació a la celebració de la jornada, fins el dilluns 18 de març de 2024 a les 14:00h, les seves preguntes al ponent a través de l’adreça electrònica coordinacio@csital.cat o bé formular-les en l’espai que s’habilitarà en la pròpia sessió.

Per a qualsevol altre qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi.

[PDF PROGRAMA] CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ