Control permanent i auditoria pública local

El CSITAL de Barcelona organitza el 21 de març, 18 d’abril i 23 de maig del 2024 aquesta jornada.