test

Jornada de Control Financer de Subvencions – 6 de juny

El CSITAL de Barcelona organitza el 6 de juny aquesta jornada.

OBJECTIU

L’objectiu de la jornada és proporcionar tècniques i eines necessàries per gestionar de manera eficient i transparent les subvencions, assegurant el compliment dels requisits legals i optimitzant l’ús dels recursos financers.

 • Abast i objectius del control
 • Desenvolupament de les actuacions de control financer permanent
  • Planificació i control intern
  • Execució del control financer permanent
  • Informe
  • Seguiment dels resultats de control financer
 • Riscos generals en la gestió i justificació de subvencions
 • Programes de treball

DOCUMENTACIÓ

Es facilitaran les ponències, que contemplaran les principals referències normatives, legislatives i jurisprudencials i/o doctrinals de cada matèria.

PERSONES DESTINATÀRIES

Personal funcionari que exerceix els càrrecs d’intervenció i tresoreria a les corporacions locals i personal que ocupa llocs de treball relacionats amb la gestió econòmica.

FORMAT

Format mixt: Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / Online Plataforma Zoom.

INSCRIPCIONS

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu en el nostre web.

Com l’aforament en format presencial està limitat a 50 persones, es prioritzarà les inscripcions en presencial de col·legiats i col·legiades per ordre d’inscripció. En cas de no poder atendre la vostra petició d’assistència en presencial se us comunicarà el canvi a la modalitat online durant els dos dies hàbils següents al tancament d’inscripcions.

En tot cas, qualsevol inscripció fora de termini s’entendrà feta amb l’opció online i únicament si l’aforament ho permet s’oferirà el canvi a presencial.

QUOTA INSCRIPCIONS

PER FÒRUMS LOCALS, o bé PAGAMENT TARIFA INDIVIDUAL – 150 euros col·legiats i col·legiades, 190 euros no col·legiats i no col·legiades, mitjançant transferència al compte: ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada) (ref. ingrés Jornada SUBV i nom i cognom de la persona assistent).

TANCAMENT INSCRIPCIONS

Dimarts 28 de maig de 2024 a les 18:00h

Les persones inscrites podran formular, amb antelació a la celebració de la jornada, fins el dimarts 28 de maig de 2024 a les 14:00h, les seves preguntes al ponent a través de l’adreça electrònica coordinacio@csital.cat o bé formular-les en l’espai que s’habilitarà en la pròpia sessió.

Per a qualsevol altre qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi.

CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ DEL PROGRAMA [PDF]