Control permanent i auditoria pública local – 23 de maig

El CSITAL de Barcelona organitza el 23 de maig aquesta jornada.