test

Control permanent i auditoria pública local – 18 d’abril

CONTROL PERMANENT I AUDITORIA PÚBLICA LOCAL

18 d’abril 

JORNADA D’AUDITORIA DE COMPLIMENT

El CSITAL de Barcelona organitza el dijous dia 18 d’abril de 2024 aquesta jornada.

OBJECTIU

  • Establir una comprensió clara de les relacions entre els ens instrumentals i l’entitat local, especialment en relació amb l’execució del pressupost i el compliment de les normatives aplicables.
  • Analitzar el procés d’auditoria de compliment, incloent-hi l’abast de l’auditoria i la definició de programes específics, per a garantir una cobertura adequada i una identificació efectiva dels punts crítics de
  • Identificar àrees d’oportunitat per a millorar els programes d’auditoria, establint un marc d’acció clar que inclogui rols, responsabilitats, terminis i recursos, amb l’objectiu de millorar la gestió i el compliment de les polítiques i procediments

DOCUMENTACIÓ

Es facilitaran les ponències, que contemplaran les principals referències normatives, legislatives i jurisprudencials i/o doctrinals de cada matèria.

PERSONES DESTINATÀRIES

Personal funcionari que exerceix els càrrecs d’intervenció i tresoreria a les corporacions locals i personal que ocupa llocs de treball relacionats amb la gestió econòmica.

LLOC I FORMAT

Formar mixt: Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / Online Plataforma Zoom.

INSCRIPCIONS

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu en el nostre web.

Com l’aforament en format presencial està limitat a 50 persones, es prioritzarà les inscripcions en presencial de col·legiats i col·legiades per ordre d’inscripció. En cas de no poder atendre la vostra petició d’assistència en presencial se us comunicarà el canvi a la modalitat online durant els dos dies hàbils següents al tancament d’inscripcions.

En tot cas, qualsevol inscripció fora de termini s’entendrà feta amb l’opció online i únicament si l’aforament ho permet s’oferirà el canvi a presencial.

QUOTA INSCRIPCIONS

PER FÒRUMS LOCALS, o bé PAGAMENT TARIFA INDIVIDUAL – 150 euros col·legiats i col·legiades, 190 euros no col·legiats i no col·legiades, mitjançant transferència al compte: ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada) (ref. ingrés Jornada AUD i nom i cognom de la persona assistent).

TANCAMENT D’INSCRIPCIONS

Dilluns 15 d’abril de 2024 a les 18:00h

Les persones inscrites podran formular, amb antelació a la celebració de la jornada, fins el dilluns 15 d’abril de 2024 a les 14:00h, les seves preguntes al ponent a través de l’adreça electrònica coordinacio@csital.cat o bé formular-les en l’espai que s’habilitarà en la pròpia sessió.

Per a qualsevol altre qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi.

PROGRAMA

09:00h.- 11:00h. L’establiment de les relacions entre els ens instrumentals i l’entitat local com a pressupost per a l’exercici de l’auditoria de compliment.

11:00h.-11:30h. Pausa i café

11:30h.- 13:30h. Procés d’auditoria de compliment.

  • Javier Requejo García. Viceinterventor General de l’Ajuntament de Tarragona.

Organitza:

CsitalBCN_Formació

JORNADES D’ACTUALITZACIÓ SITAL

 [PDF PROGRAMA] CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ