Comunicat CSITAL sobre el dret a la devolució d’ingressos indeguts els perceptors de pensions per jubilació i invalidesa que van cotitzar a mutualitats laborals prèviament a l’1 de gener de 1999

Arrel de les consultes realitzades sobre el tema en qüestió, el Col·legi ha demanat assessorament fiscal al seu  despatx col·laborador. La resposta que dóna és la següent: 

“Tenen dret a la devolució d’ingressos indeguts els perceptors de pensions per jubilació i invalidesa que van  cotitzar a mutualitats laborals prèviament a l’1 de gener de 1999 i puguin acreditar aquest fet. 

L’Agència Tributària ha habilitat en la seva Seu electrònica un formulari per a sol·licitar les devolucions de  l’IRPF corresponents al període 2019- 2023 de pensionistes de jubilació i incapacitat permanent que van  cotitzar a mutualitats. 

No és necessari adjuntar a la sol·licitud cap mena de documentació. La Seguretat Social ja ha enviat a la AEAT  la informació necessària, inclosa la vida laboral dels sol·licitants. 

Tampoc és necessari que els pensionistes sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social, o a l’Institut  Nacional de la Seguretat Social cap mena de certificat o informe, ni tan sols la vida laboral.” 

Aquí teniu l’enllaç per a rebre més informació

[COMUNICAT VERSIÓ PDF]