Actualització del principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les CCAA i EELL

En el BOE de 6 de juny de 2018 s'ha publicat la Resolució de 5 de juny de 2018, de la Direcció general del Tresor, per la qual s'actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es

Fons ICO.Novetats de la oficina virtual de coordinació financera

Ja teniu a l'oficina virtual de coordinació financera oberta l'aplicació per a la comunicació de les ordres de pagament a l'ICO corresponents al 3er trimestre de 2018 dels Fons de Finançament (Fons Ordenació i Fons d'Impuls Econòmic). Termini: des del dia 2018.06.01 a 2018.06.12 fins a les 24:00 hores.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació