JORNADA D’ANÀLISI DE L’IMPACTE DE LA MODIFICACIÓ DE LES REGLES FISCALS EN L’AMBIT LOCAL

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 3 de DESEMBRE de 2020 una Jornada d’anàlisi de les modificacions normatives que afecten al canvi de mesures fiscals i l’endeutament a l’any 2021 ateses les novetats produïdes en el context econòmic i jurídic afectat.

JORNADA D’ANÀLISI DE CONTRACTACIÓ IRREGULAR I RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 1 de desembre de 2020 una Jornada d'actualització sobre la tramitació i gestió dels expedients de contractació irregular i dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, ateses les novetats produïdes en el context econòmic i jurídic que els afecta.  

La jornada té com a objectiu tractar diverses problemàtiques actuals de l’ operativa de la gestió econòmica i de control en les entitats locals, des d’un punt de vista eminentment pràctic:

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació