Jornades de Presentació del Llibre Blanc.

Des del Consejo General d'Espanya, estàn preparant del 16 al 18 de febrer de 2005 la Presentació del Llibre Blanc sobre la Reforma del Règimen Local. Aquesta edició especial de les jornadas, i després de diverses col·laboracions, contarà amb la participació d'una àmplia representació dels membres de la Comissió per a la redacció del Llibre Blanc sobre la Reforma del Govern Local a Espanya.
Com en anteriors anys, s'ha sol·licitat 0,20 de puntuació en el barem general de mèrits dels Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local.

EL MAP PREPARA LA MODIFICACIÓ DEL RD 834/2003 PER A MILLORAR LA INTEGRACIÓ DE LA SUBESCAL DE SECRETÀRIA-INTERVENCIÓ EN EL GRUP A)

Com a resultat de les negociacions obertes entre la nostra organització col·legial i el MAP, s'anuncia la imminent modificació del RD 834/2003, pel que fa a la integració de la subescala de Secretaria-Intervenció. La modificació que prepara el MAP, introdueix com a propostes de millora:
1ª. La integració dels membres del col·lectiu que estiguin en possessió del títol de llicenciat universitari, sense distinció. Amb això, s'amplia en més de 350 el nombre total de beneficiaris del procés d'integració.

Visit of Mr. Juan Ignacio Soto Valle - President for UDITE (Union des Dirigeants Territoriaux de l'Europe) to Malta - February, 2004.

Mr. Juan Ignacio Soto Valle  - President UDITE (Union des Dirigeants Territoriaux de l'Europe) on his official visit to Malta last week stated that based on research by UDITE, compared to other members of the European Union, the profession of the Executive Secretary in Malta was in need of support and assistance by UDITE.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació