Propostes per l'Asamblea General de Salamanca

Ja podeu consultar les tres propostes que es proposaran a l'Asamblea General a Salamanca.
Les teniu disponibles aquí:

Código Ético Profesional
Libro Blanco sobre la reforma del Gobierno Local
Estatuto Básico del Empleado Público

Us agrairem que ens feu arribar el vostre parer, observacions i/o suggeriments que creieu convenients sobre per correu electrònic a la bústica col.sitb@diba.es abans de l'esmentada Asamblea

Resolució Concurs Unitàri

Al BOE número 85 publicat en data 9 d'abril de 2005, a partir de la pàgina 12.361 es publica la Resolució de 15 de març de 2005 de la Direcció General de Cooperació Local, per la que es resol el concurs unitàri de trasllats de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Podeu descarregar directament la resolució fent clic aquí.

Presentació Comptes Generals a la Sindicatura de Comptes de Catalunya

La Sindicatura de Comptes de Catalunya vol aprofitar els avantatges de les tecnologies de la informació per fer més àgil i eficaç la comunicació amb les corporacions locals, els comptes de les quals està obligada a fiscalitzar per llei cada any. Per aquest motiu, a partir d’aquest any la Sindicatura ha inclòs a la seva web institucional el recordatori sobre l’inici del procés d’elaboració del compte general, que fins ara enviava per carta tots els anys a començaments de març a cadascun dels ens locals de Catalunya.

Premi CATCert de Signatura Electrònica

L'Agència Catalana de Certificació-CATCert ha creat els "Premis CATCert de Signatura Electrònica". Aquest premis néixen amb la voluntat de reconèixer i dinfondre l'excel·lència en l'activitat de les administracions públiques relacionada amb l'impuls i el foment de l'ús efectiu de la signatura electrònica.
Aquí disposeu de les Bases per a la 1a Convocatòria als Premis CATCert de Signatura Electrònica.

Especificacions de la nova reglamentació de la Llei d'Estrangeria

El Consell Comarcal del Vallès Oriental i CSITAL Barcelona, han organitzat per al proper 9 de març a les 11.30h un col·loqui destinats a Secretàrie, secretaris, Interventores i interventors d'Ajuntament sota la temàtica de "Especificacions de la nova reglamentació de la Llei d'Estrangeria". La conferència serà a càrrec de la senyora Anna Freixas i Torras i el senyor Mohamed Ezroug, experts en la matèria d'immigració. A la mateixa jornada s'aprofitarà també per comentar qüestions jurídiques d'actualitat.

Pla de formació 2005 per al personal de l'Administració local

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (www.eapc.es), ha obert el termini d'inscripcions a més de 170 cursos a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, adreçats als electes locals i al personal dels ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions i els altres ens locals de Catalunya, sobre: Gestió de recursos humans, Gestió econòmica i financera, Organització i suport administratiu, Urbanisme, medi ambient i infraestructures, Assessorament jurídic, Habilitats i actituds, Noves tecnologies i societat de la informació, Programa de formació per a electes locals,

Jornada sobre la Llei 10/2004, d'Urbanisme

El 25 de gener de 2005, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (www.eapc.es), va realitzar una Jornada sobre la nova política d'urbanisme i habitatge. 
L'objectiu de la jornada és donar a conèixer les novetats introduïdes per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, en matèria d'urbanisme i estudiar els decrets 454/2004 i 455/2004, de 14 de desembre, sobre el dret a l'habitatge i la seva rehabilitació.
Podeu consultar la pàgina web de la Jornada aquí.

Butlletí estadístic del MAP

Us informem que ja tenim disponible aquí, l'últim butlletí estadístic del MAP sobre personal de les administracions públiques. També us informem que els anteriors butlletins els disposeu a la carpeta d'informació de l'Estat visitant el portal de l'empleat de CCOO (www.empleopublico.tk   o www.ocupaciopublica.tk ).

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació