Celebració de la sessió ordinària de l'Assemblea 2022

El dia 11 de març de 2022 es va celebrar al Gran Hotel Havana Barcelona la sessió ordinària de l'assemblea del CSITAL Barcelona. 
 
Com en sessions anteriors, l'assistència de col.legiats i col.legiades va ser tot un èxit.
 
A la sessió ordinària es van aprovar per assentiment totes les propostes d'acord presentades per la junta de govern, i en concret: 
 
- Es van aprovar els comptes anuals de l'exercici 2021, que verifiquen la continuïtat de la correcta gestió econòmica del CSITAL Catalunya, amb resultats positius.
 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació