Obert el termini de presentació d'informació trimestral

Segons informa l'Oficina Virtual d'Entitats Locals, ja és posible transmetre l'informació trimestral de l'execució presupostària per al compliment de les obligacions contemplades a l'ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, on es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Accessibilitat als webs dels organismes dels sector públic.

El 2 de desembre de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre la accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic. Abans del 23 de setembre de 2018 l'Administració espanyola ha d'haver trasposat la nova Directiva a la legislació nacional.

Seminari sobre la gestió dels conflictes d'interès per a la prevenció del frau i la corrupció a la Unió Europea

logo oacEls dies 19 i 20 d’octubre l’Oficina Antifrau de Catalunya celebra  les jornades “Gestió de conflictes d’interès per a la prevenció del frau i la corrupció a la Unió Europea” en el marc del Programa

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació