Jornada de novetats sobre Funció Pública i control intern en les Entitats Locals.

El dia 29 de juny ha tingut lloc la Jornada organitzada conjuntament entre la FMC i el Consell SITAL de Catalunya sobre Novetats sobre Funció Pública i control intern en les Entitats Locals. El Projecte de Llei de PGE i el Reglament de control intern del sector públic local. A càrrec del Sr. Baldomero Rovira López, Interventor de l'Ajuntament de Reus i la Sra. Anna Maciá Bové, Interventora de l'Ajuntament de Figueres i Presidenta del CSITAL Girona.

PROGRAMA DEL CURSO DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES. EDICIÓN 2017 (27, 28 y 29 de septiembre)

PROGRAMA CURSO

DIA 27 DE SEPTIEMBRE

8,45 h - RECEPCIÓN Y RECOGIDA DOCUMENTACIÓN

De 9 h a 12,45 h - LA GESTION DE LAS TASAS LOCALES . INFORMES ECONÓMICOS. ACTUACIONES DESTINADAS A MEJORAR LA EFICIENCIA

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació