La regla de la despesa: propostes per a una nova Hisenda Local

A partir de l’exercici 2013, la regla de la despesa concebuda per l’article 12 de la LOEPSF com “la variació de la despesa computable de l’Administració central, Comunitats autònomes i Corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola” imposa una limitació al creixement anual de la despesa superior a l’exigida per l’estabilitat presupostària i el deute públic quan les administracions s’aproximen a l’equilibri pressupostari.

Podeu consultar l'article complert en l'arxiu adjunt a aquesta notícia. 

Creació d'una borsa o registre de pèrits de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya (BPSIT)

Vist que diferents òrgans judicials s’han adreçat a la nostra organització col·legial sol·licitant la col·laboració d’experts per tal d’evacuar informes de legalitat i/o anàlisis econòmics financers d’expedients tramitats a l’àmbit local que són objecte d’investigacions judicials.

Inauguració del XXIIè Seminari d'actualització Jurídica CSITAL Lleida

El dia 24 de febrer de 2017, va tenir lloc la inauguració del 12è Seminari d'Actualització Jurídica que organitza el CSITAL de Lleida  i  que va comptar amb la presència de l'Exc. Sr. Joan Reñé, president de l'Excma. Diputació Provincial de Lleida, acompanyat de la presidenta del CSITAL Sra. Cèlia Argilés Andrés.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació