Manual ACM i FMC sobre Reglament del Parlament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques

Les entitats municipalistes (FMC i ACM) hem presentat un Manual, amb el que pretenen ajudar als operadors dels governs locals, tant polítics com empleats públics, com també a la ciutadania que es relaciona amb aquest nivell de govern, sobre quin és l'abast i quins seran els efectes aplicatius a partir del 25 de maig de 2018 del Reglament del Parlament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Concurs ordinari de Catalunya de 2018

Al DOGC de 27 d'abril de 2018 s'ha publicat la RESOLUCIÓ GAH/841/2018, de 24 d'abril, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya de l'any 2018 per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

BOE de 19 d'abril. Informació d'esforç fiscal 2016 de les corporacions locals.

En el BOE de 19 d'abril s'ha publicat la  Resolució de 11 d'abril de 2018, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2016 i la seva comprovació en les delegacions d'Economia i Hisenda, es considera el 30 de juny de 2018 la data límit de presentació de la informació sobre esforç fiscal davant les delegacions d'Economia i Hisenda.

Nota informativa sobre el Règim de tutela financera dels ens locals 2018 de la DGPFAT de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha publicat en la seva pàgina web la nota informativa, de 16 d’abril de 2018  sobre el règim de tutela financera dels ens locals per l’exercici 2018, que conté  els apartats següents:

IX Cursa Intercol·legial Sabadell Professional 2018

El dissabte 14 d'abril va tenir lloc la Cursa Intercol·legial en la qual participa des de l'edició 2016 el Consell SITAL de Catalunya conjutament amb d'altres col·legis i associacions de professionals de Catalunya organitzen  la Cursa Intercol·legial. En les dues darreres edicions hi van participar més de 700 corredors dels diferents col·legis.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació