Nova base de dades de transparència i funció pública

El CEMICAL ha creat una base de dades, que entra en funcionament avui divendres 30 de juny, des de la qual es pot accedir a una selecció i resum de les resolucions, informes, dictàmens i criteris més rellevants emesos pels òrgans administratius que vetllen per la seva aplicació: el Consejo de transparencia y buen gobierno (CTBG) i la Comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública (GAIP), classificats segons la seva temàtica.

Curs CSITAL Girona: Taller d'aspectes pràctics sobre la gestió del padró municipal d'habitants

El CSITAL Girona organitza el proper 7 de juliol el Taller d'aspectes pràctics sobre la gestió del padró municipal d'habitants a càrrec de la Sra. Aurora Corral, Secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Vicepresidenta del CSITAL Barcelona.

Data: Divendres, 7 de juliol de 2017

Jornada de novetats sobre Funció Pública i control intern en les Entitats Locals.

El dia 29 de juny ha tingut lloc la Jornada organitzada conjuntament entre la FMC i el Consell SITAL de Catalunya sobre Novetats sobre Funció Pública i control intern en les Entitats Locals. El Projecte de Llei de PGE i el Reglament de control intern del sector públic local. A càrrec del Sr. Baldomero Rovira López, Interventor de l'Ajuntament de Reus i la Sra. Anna Maciá Bové, Interventora de l'Ajuntament de Figueres i Presidenta del CSITAL Girona.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació