Trobada comarcal del Vallès oriental. 30 de juny 2017

Els companys de la comarca del Vallès oriental es reuniran el proper dia  30 de juny a les 13.30 a Caldes de Montbui, en un espai municipal anomenat "casa dels mestres" situat al carrer Gregori Montserrat núm.  4 planta segona.Vista del municipi

Després aniran a dinar al  restaurant " Bota de Caldes" situat a la carretera de Palau de Plegamans km. 11, urbanització de Can Valls.

Programa del Curs de Gestió, Recaptació i inspecció d'ingressos municipals. Edició 2017

PROGRAMA CURS

DIA 27 DE SETEMBRE

8,45 h - RECEPCIÓ I RECOLLIDA DOCUMENTACIÓ

De 9 h a 12,45 h - LA GESTIÓ DE LES TAXES LOCALS. INFORMES ECONÒMICS. ACTUACIONS DESTINADES A MILLORAR L'EFICIÈNCIA

La ponent analitzarà la naturalesa de les contraprestacions per prestació de serveis, en règim de gestió directa i indirecta i exposarà diversos temes d'actualitat i interès general, no tractats en altres ponències.

Ponent. ANGELA ACÍN FERRER - Interventora d'Administració Local.

PROGRAMA DEL CURSO DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES. EDICIÓN 2017 (27, 28 y 29 de septiembre)

PROGRAMA CURSO

DIA 27 DE SEPTIEMBRE

8,45 h - RECEPCIÓN Y RECOGIDA DOCUMENTACIÓN

De 9 h a 12,45 h - LA GESTION DE LAS TASAS LOCALES . INFORMES ECONÓMICOS. ACTUACIONES DESTINADAS A MEJORAR LA EFICIENCIA

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació