Manual ACM i FMC sobre Reglament del Parlament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques

Les entitats municipalistes (FMC i ACM) hem presentat un Manual, amb el que pretenen ajudar als operadors dels governs locals, tant polítics com empleats públics, com també a la ciutadania que es relaciona amb aquest nivell de govern, sobre quin és l'abast i quins seran els efectes aplicatius a partir del 25 de maig de 2018 del Reglament del Parlament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Accessibilitat als webs dels organismes dels sector públic.

El 2 de desembre de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre la accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic. Abans del 23 de setembre de 2018 l'Administració espanyola ha d'haver trasposat la nova Directiva a la legislació nacional.

Concurs ordinari de Catalunya de 2018

Al DOGC de 27 d'abril de 2018 s'ha publicat la RESOLUCIÓ GAH/841/2018, de 24 d'abril, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya de l'any 2018 per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Trobada comarcal dels companys de el Maresme

Els companys de la comarca del Maresme es van reunir en un dinar organitzat pel delegat comarcat Gustau Roca i al qual van assistir, entre d'altres, la presidenta i la vicepresidenta del CSITA Barcelona. Després de comentar totes les novetats de la professió vam dinar un grup al Restaurant 6Q (Casa de Roure) de Canet de Mar. Un plaer retrobar-nos de tant en tant.

EL CSITAL Catalunya participa en les Jornades sobre sortides professionals organitzades pel la Facultat de Dret el 25 d'abril de 2018

El CSITAL Catalunya - dins del cicle d'accions dirigides per la UB i adreçades als estudiant del Grau de Dret-  sota el títol  Jornades de Sortides Professionals del Grau de Dret que realitza  la Facultat de Dret de l'Universitat de Barcelona, ha estat convidat a participar en la sessió del dia 25 d’abril d

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació