Guia basica de fiscalització de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, recull l’adaptació a l’àmbit local dels extrems addicionals previstos per a l’Estat en l’Acord del Consell de Ministres actualment vigent amb l’objecte de clarificar l’exercici del control a les entitats locals, incidint en la metodologia de treball i la seva homogeneïtzació.

Podeu descarregar la guia bàsica per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació