El 2 de desembre de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre la accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic. Abans del 23 de setembre de 2018 l'Administració espanyola ha d'haver trasposat la nova Directiva a la legislació nacional. El projecte de reial decret sotmès a audiència i a consulta pública ja està disponible.

També podeu consultar la circular publicada al web de la FEMP.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació