csital

El Consell de CSITAL de Catalunya, ha confeccionat  la nota informativa adjunta sobre  Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga pel 2018 el destí del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l'àmbit subjectiu d'aquestes. Tal com ja us em informat que es va publicar en el BOE del  24 de març i entra en vigor al dia següent a la seva publicació.

La nota informativa conté un resum de les principals novetats i una anàlisi comparativa del Reial decret Llei 1/2018 amb regulació anterior. Consulteu-la aquí.

LA JUNTA DEL CSITAL DE CATALUNYA

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació