consell CSITAL Catalunya

Novetats a la web de  l'oficina virtual de coordinació financera amb les entitats locals l'Aplicació per a la captura de les Liquidacions 2017 de les EELL i guia de l'aplicació
 
Principals canvis introduïts en la liquidació de l'exercici 2017 respecte a la de l'exercici 2016 que s'ha d'enviar abans del dia 30 d'abril de 2018.
1. Es modifica el formulari que recull les Inversions Financerament Sostenibles, al que es distingeixen les obligacions reconegudes netes que han estat finançades amb càrrec
al superàvit de l'exercici 2015 i 2016 respectivament.
2. En els formularis F.1.1.B1 i F.1.2.B2 s'ha introduït la nova columna, "Liquidació exercici 2016 "en principi, presentarà les dades que van ser gravats en la Liquidació del 2016 i en la qual es realitzaran les modificacions que consideri l'entitat local. la columna "Liquidació 2016 signada" es correspon amb les dades gravades i signats, no es poden fer modificacions.
3. S'incorporen dos nous formularis per a la captura de la informació, relatius als "Beneficis Fiscals i el seu impacte en la recaptació" i als "Passius Contingents".
4. En el formulari del Deute Viva, es recull la dada corresponent als "Arrendaments financers".
5. S'incorporen noves validacions entre els formularis per millorar la qualitat dels dades recollides.
 
També teniu disponible una nova web on podreu consultar dubtes sobre comptabilitat pública. Comptabilitat pública local.
 
 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació