En el BOE del 9 de gener de 2018 s'ha publicat  la Resolució de 8 de gener de 2018, de la Dirección General del Tresoro, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresoro y Politica Financiera,  per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats  de les comunitats autònomes i entitats locals.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació