El Ministerio de Hacienda y Función Pública  ha publicat, el 20 de juliol de 2017 , en l’Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las entidades locales la “NOTA INFORMATIVA sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a largo plazo a concertar por las entidades locales en el ejercicio 2017 ,” en la qual tracta les següents qüestions:

1.       Finançament d’inversions

2.       Substitució d’operacions (article 49.2.d. del TRLHL)

3.       Sanejament del romanent de tresoreria (article 2193.2 i 177.5 del TRLHL)

4.       Fons de finançament a entitats locals (Reial Decret-Llei 17/2014)

5.       Consolidació del deute a curt termini en deute a llarg termini per part de les entitats locals

6.       Supòsits d’autorització preventiva

7.       Impossibilitat d’apel·lar a crèdit a llarg termini

8.       Procediments d’autorització

Podeu consultar la nota aquí.

 

LA JUNTA DEL CSITAL DE CATALUNYA

Arxius adjunts

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació