La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha publicat en la seva pàgina web una nota informativa, de 14 de juliol de 2017, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per l’exercici 2017 adaptada a la Llei 3/2017, de 27 de juny,  de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017.

Les actualitzacions que conté  fan referència a:

1.        Disposició addicional 98 de la LPGE 2017, relativa als plans de sanejament financer a 5 anys (s’incorpora a l’apartat 8.1 de la nota informativa).

2.       Disposició addicional 96 de la LPGE 2017, referent al destí del superàvit de 2016 (s'incorpora a l'apartat 13.4 de la nota informativa).

 

Document en PDF: http://economia.gencat.cat/web/.content/70_corporacions_locals/arxius/Nota-informativa-DGPFAT-14-07-2017.pdf

 

LA JUNTA DEL CSITAL CATALUNYA

 

Arxius adjunts

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació