test

9ª jornada d’actualització de l’administració local

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 25 de gener de 2024 la 9ª jornada d’actualització de l’administració local.

OBJECTIU

La jornada té com a objectiu facilitar als assistents un resum clar i justificatiu de les principals novetats de l’any 2024 que afecten als diferents àmbits del dret local, tant des d’un punt de vista legislatiu, jurisprudencial i doctrinal abastant les matèries següents:

• Règim econòmic comptable i de control
• Contractació
• Règim Local general
• Urbanisme
• Recursos Humans

PERSONES DESTINATÀRIES

Personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Personal dels ens locals, membres electes, advocats i professionals del dret.

FORMAT MIXT PRESENCIAL

  • Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona
  • Online Plataforma Zoom.
  [PDF PROGRAMA] CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ