En execució dels acords dels òrgans de govern del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona es convoca Assemblea general ordinària pel proper dia 30 de novembre de 2012, a les 10 hores i 30 minuts en primera convocatòria, i a les 11 hores, en segona, en el Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona  (c. Montalegre, 5)

 

 L'Assemblea es desenvoluparà segons l'ordre del dia següent:{C}

ORDRE DEL DIA

1.- Acta sessió ordinària del dia 1 de desembre  de 2011

2.- Memòria de gestió.

3.- Memòria econòmico-financera: aprovació comptes anuals 2011, aprovació Pressupost 2013 i avançament liquidació 2012.

4.- Quotes col·legiats exercici 2013.

5.- Declaració Assemblea General del CSITAL Barcelona:

6.- Torn obert de paraules.

Barcelona, 31 d'octubre de 2012

Maria Petra Saiz Anton

 


 

Al voltant de 150 persones van assistir a l'acte de l'Assemblea general ordinària del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona que va tenir lloc el divendres 30 de novembre de 2012, a l'auditori del Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona.

Foto font de diba.catA la inauguració de l'acte hi va assistir el President del la Diputació de Barcelona el Sr. Salvador Esteve que va lloar el paper del Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local i la nostra manera d'entendre el servei públic caracteritzada per la màxima responsabilitat i profund sentit del deure. [Imatge propietat de diba.cat podeu consultar-la aquí]. 

Tots el punts de l'assemblea varen ser aprovats per unanimitat, podeu consultar aquí la documentació de l'Assemblea, inclosa la declaració aprovada que duia per títol CONSTRUINT FUTUR A CATALUNYA.

A l'Assemblea, a més dels col·legiats del CSITAL de Barcelona, hi van assistir els presidents dels col·legis territorials que integren el Consell de CSITAL de Catalunya, així com altres companys de la resta de l'Estat Espanyol i diversos representants d'institucions públiques i privades, entre els que poden destacar: el President de l'Associació Catalana de Municipis,  Sr. Miquel Buch, el Síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Sr. Joan Ignasi Puigdollers, el Director Adjunt de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Albert Batlle, el Director del Consorci Administració Oberta de Catalunya, Sr. Joan Antón Olivares, el President del Col·legi de Censors Jurats de Catalunya el Sr. Daniel Faura o el President de l'Associació d'Advocats de la Generalitat de Catalunya, Sr. Xavier Uriós.

L'acte de clausura va anar a càrrec del President de l'Associació Catalana de Municipis, Sr. Miquel Buch, del Director adjunt de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Albert Batlle, del Director del Consorci Administració Oberta de Catalunya,  Sr. Joan Anton Olivares i de la Presidenta del CSITAL de Barcelona, la Sra. Maria Petra Sáiz.  

Tant l'Associació Catalana de Municipis (aquí) com la Diputació de Barcelona (aquí) fan resò a les seves pàgines web de la seva participació en l'acte.

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació