CSITAL Barcelona

S'han publicat les següents resolucions que poden ser del vostre interès:

DOGC de 8 de juny de 2018

RESOLUCIÓ TES/1150/2018, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.

RESOLUCIÓ JUS/1151/2018, de 29 de maig, per la qual s'atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau la subvenció corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2018 (ref. BDNS 401909).

DOGC de 12 de juny de 2018

ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

Altres subvencions

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació