El passat 2 de juny va tenir lloc la Jornada organitzada pel CSITAL Barcelona i amb la col·laboració del COACB sobre administració electrònica: Aspectes sobre la tramitació electrònica d'expedients, la Jornada va ser inaugurada per la presidenta del CSITAL Barcelona, Sra. Maria Petra Sáiz, i més de 109 assistents van poder tractar temes relacionats amb l'administració electrònica i com posar al dia la tramitació d'expedients amb aquestes noves directrius. Gràcies a companys com Jordi Cases, secretari general de l'Ajuntament de Barcelona; Isidre Martí, Secretari general de Badalona; Roger Cots, secretari General de Gavà i Joan Ramon Sagalés, Interventor General de Cornellà ens van donar la perspectiva dels FHN davant aquest nou canvi en la nostra feina i després gràcies al Cap del Servei de Contractació, Joan Bosch Muntal i la Cap de Serveis Jurídic, Imma Soler Castellví de l'Ajuntament de Terrassa ens van explicar a títol pràctic la seva experiència d'implantació total en la gestió d'expedients de contractació.

La cloenda va correr a càrrec de la presidenta del CSITAL Barcelona i del Joaquim Rosell, Responsable de l'Àrea de Control Intern del CSITAL.

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació