Publicat al DOGC

PUBLICAT EL DECRET LLEI 1/2017, PEL QUAL ES CREA I REGULA EL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE CATALUNYA

En el DOGC del 16 de febrer de 2017 s’ha publicat el Decret Llei 1/2017(link is external), pel qual es crea i regula el registre de grups d’interès de Catalunya el qual és  organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

La disposició transitòria del Decret Llei 1/2017 determina que mentre no sigui modificat el Decret 171/2015, de 28 de juliol, les referències que conté al registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i els seu sector públic s’entenen fetes al Registre de grups d’interès de la Catalunya, i les referències a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic s’entenen fetes als ens públics, a les entitats i als organismes inclosos a l’article 3.1, lletres a, b, i c, de la llei 19/2014, del 29 de desembre. Així mateix el Decret Llei 1/2017 deroga l’article 45 de la Llei 19/2014.  

La Junta del Consell de CSITAL de Catalunya acordà la inscripció del Consell en el Registre de grups d’interès  de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en sessió del​dia 17 de maig de 2016​, i es va formalitzar definitivament  la inscripció ​l'1 de juliol de 2016.​

La Junta del CSITAL de Catalunya

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació