Municipi on treballa / Municipio donde trabaja
Asistieron al curso(Van assistir a el curs) del 2019

 

DADES DE FACTURACIO (DATOS FACTURACIÓN)

 
¿Accepta que les dades de nom, cognoms i lloc de treball figurin en una relació d'assistents, que es facilitarà individualment a la resta de companys inscrits?//¿Acepta que los datos de nombre, apellidos y lugar de trabajo figuren en una relación de asistentes, que se facilitará individualmente al resto de compañeros inscritos?

 
¿Accepta que les dades de nom, cognoms i lloc de treball figuren en el Registre de CSITAL, als efectes de poder informar d'altres Cursos organitzats pel Col·legi?//¿Acepta que los datos de nombre, apellidos y lugar de trabajo figuran en el Registro de CSITAL, a los efectos de poder informar de otros Cursos organizados por el Colegio?

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació