Concurs ordinari de Catalunya de 2018

Al DOGC de 27 d'abril de 2018 s'ha publicat la RESOLUCIÓ GAH/841/2018, de 24 d'abril, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya de l'any 2018 per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Trobada comarcal dels companys de el Maresme

Els companys de la comarca del Maresme es van reunir en un dinar organitzat pel delegat comarcat Gustau Roca i al qual van assistir, entre d'altres, la presidenta i la vicepresidenta del CSITA Barcelona. Després de comentar totes les novetats de la professió vam dinar un grup al Restaurant 6Q (Casa de Roure) de Canet de Mar. Un plaer retrobar-nos de tant en tant.

EL CSITAL Catalunya participa en les Jornades sobre sortides professionals organitzades pel la Facultat de Dret el 25 d'abril de 2018

El CSITAL Catalunya - dins del cicle d'accions dirigides per la UB i adreçades als estudiant del Grau de Dret-  sota el títol  Jornades de Sortides Professionals del Grau de Dret que realitza  la Facultat de Dret de l'Universitat de Barcelona, ha estat convidat a participar en la sessió del dia 25 d’abril d

BOE de 19 d'abril. Informació d'esforç fiscal 2016 de les corporacions locals.

En el BOE de 19 d'abril s'ha publicat la  Resolució de 11 d'abril de 2018, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2016 i la seva comprovació en les delegacions d'Economia i Hisenda, es considera el 30 de juny de 2018 la data límit de presentació de la informació sobre esforç fiscal davant les delegacions d'Economia i Hisenda.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació