CSITAL

En el BOE de 26 de maig de 2018 s'ha publicat la Resolució de 24 d'abril de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la relació definitiva d'admesos i exclosos a les proves selectives per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de funcionaris d' administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per l'Ordre HFP / 133/2018, de 13 de febrer.

També podeu accedir a la composició dels tribunals publicat el 18 d'abril mitjançant l'Ordre HFP / 392/2018, de 17 d'abril, per la qual es designen els tribunals qualificadors de les proves selectives per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP / 133/2018, de 13 de febrer.

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació