El CSITAL ha organitzat en col·laboració amb l'FMC, l'APDCAT i el COACB una jornada per tal de tractar dos temes d'interès normatiu que per la urgència i novetat son vitals conéixer.

La inauguració ha sigut a càrrec de la presidenta del CSITAL Barcelona, M. Petra Sáiz Anton, el Secretari General de l'FMC, Juan Ignacio Soto Valle; la Directora de l'APDcat M Angels Barbarà i la coordinadora de la jornada Àngela Acín Ferrer, Interventora de Categoria Superior i Vocal Assessor de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

Al llarg del matí s'ha tracta l' APLICACIÓ DEL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN LES ENTITATS LOCALS. Amb exposició de les  novetats del Reglament 2016/679 i del Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades, que tenen especial rellevància per a les Entitats Locals  i  entraran en vigor el 25 de maig de 2018.

Particular èmfasi es posarà en aquelles actuacions de caràcter pràctic que cal dur a terme amb anterioritat a la vigència de les noves normes.

Aspectes més rellevants de l'RGPD en l'àmbit dels Ens Locals. A càrrec de M. ÀNGELS BARBARÀ. Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades; Principis i Bases Jurídiques de l'RGPD, a càrrec de SANTIAGO FARRÉ. Cap de l’Assessoria Jurídica de l’APDCAT, EL DPD, una figura clau amb  JOANA MARÍ. Delegada de protecció de dades de l’APDCAT; Enfocament al risc a l'RGPD.A càrrec de RAMON MIRALLES. Coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació de l’APDCAT i Reclamacions de tutela i Règim Sancionador a càrrec de CARLES SAN JOSÉ.  Cap de l’Àrea d’Inspecció de l’APDCAT

A la sessió de tarda es comentaran els criteris que es consideren correctes  per practicar liquidacions de l' impost de plusvàlua, després de la sentència del Tribunal Constitucional 59/2017 i abans que s' aprovi la imprescindible  modificació de  la Llei d' Hisendes Locals.
Molta atenció es posarà en la resolució de les peticions  de devolució d' ingressos,  considerats indeguts, diferenciant el règim de liquidació del d' autoliquidació. Ens acompanyaran la l.lm Sra. MARIA ABELLEIRA RODRIGUEZ, Presidenta de la Secció 1a de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de Catalunya i el Sr. RAFAEL OLAÑETA FERNÁNDEZ-GRANDE, Director de Relacions amb el contribuent de l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació