superàvit

Com recordareu  el 27 de febrer us informaven sobre el compromís adquirit pel Ministre d’Hisenda  i Funció Pública amb la  FEMP en la reunió celebrada el 26 de febrer per l’aprovació d’un Decret Llei per  l’aplicació del superàvit dels ens locals al finançament de nous àmbits de les inversions financerament sostenibles els exercicis 2018 i 2019.

http://www.proxymatest.es/csital/actualitat/2018-02-27-noticia-el-govern-central-es-compromet-amb-els-municipis-en-laprovacio-duna

Avui, 7 de març de 2018,  la FEMP ha publicat una notícia en la qual anuncia que l’esmentat Decret Llei s’aprovarà aquest mateix mes de març, i permetrà l’ampliació de les finalitats de les inversions financerament disponibles  a infraestructures educatives, culturals, socials, esportives, gestió de residus, seguretat i protecció civil i equipaments de dependències municipals.

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina de l’FMC. http://fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=24795&id2=1

 

La Junta del CSITAL de Catalunya

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació